Tapahtuman esittely

Avaussanat

 • Koulutuspäällikkö Riitta Ristlakki

 • Opettajien esittely

 • Tilojen esittely

Onnistunut koulutussopimus

 • Työnantajan näkökulma, Teemu Aura
  Patisserie Teemu Aura

 • Valmistunut opiskelija Nelli Katainen, 
  Patisserie Teemu Aura

Työpaikkaohjaakoulutus

 • Stadin Ao: Outi Lehto

Koulutettu työpaikkaohjaaja

 • Riikka Pahkala, Fazer Lähileipomo

Oppisopimuskoulutus

 • Stadin Ao, Maiju Tyrkäs

Elintarvikealan uusi opetussuunnitelma

 • Annika Kuusjärvi, OpettajaOdoo • Teksti ja kuva
Following content will appear on all events